بلیط ورودی نمایشگاه مبلمان 1400.10.10

با هر بلیط 1 نفر میتواند وارد سالن نمایشگاه شود. داشتن این بلیط به منزله داشتن کارت پارکینگ نمیباشد. جهت ورود هر خودرو میبایست بلیط خودرو اخذ گردد.
Old price: 120,000 تومان
100,000 تومان
PRICE BREAKS - The more you buy, the more you save
Quantity100+1000+
Price80,000 تومان50,000 تومان
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options