سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی

سیزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و اولین جشنواره پخت نان سنتی و سومین نمایشگاه تخصصی زیلو، زیور، حصیر و دست‌بافت‌های سنتی

یادآوری نمایشگاه آینده بازدید مجازی