اولین نمایشگاه توانمندی‌های ورزشی و پنجمین نمایشگاه دوچرخه، موتورسیکلت