شهرک جدید نمایشگاه های بین المللی استان یزد فعالیت خود را در سال 1398 آغاز نموده و به لطف الهی تاکنون روند رو به رشد خود را دنبال کرده است. شرکت نمایشگاه های بین المللی منطقه یزد رسالت خویش را توسعه صادرات محصولات صنایع و کسب و کارهای استان یزد و کشور عزیزمان ایران و همچنین توسعه واردات تکنولوژی های نوین در عرصه های گوناگون صنعت و خدمات دنبال نموده است

بنیان گذاران شرکت، ماموریت این سازمان را تشکیل بزرگترین و بهترین ویترین تجارت بین المللی در خور شأن استان صنعتی و تجاری یزد قرار داده اند تا بزوی توان مندی برای صنعت گران و تجار کشور عزیزمان ایران باشد.

در افق 1410 می بینیم که نمایشگاه بین المللی یزد وسعت نمایشگاه های خود را به تراز یکی از سه نمایشگاه برتر کشور رسانده است.

می بینیم که تمام عناوین نمایشگاهی مورد نیاز استان، همچنین کشور عزیزمان ایران و کشوره های حوزه خاورمیانه در سال برگزار و بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان آن به بالاترین سطح خود رسیده است.

می بینیم که تراز تجاری صادرات نسبت به واردات بالای 80 درصد رسیده و بازرگانان خارجی بیشترین سهم از بازدیدکنندگان را بخود اختصاص داده اند.

توسعه فناوری های دیجیتال به نحو شایسته ای انجام پذیرفته به گونه ای که کلید خدمات، مراودات و همچنین برگزاری نمایشگاه های تمام دیجیتال سه بعدی در زبان های بروز دنیا ارائه می گردد.

بنیان گذاران این شرکت:

انجمن مدیران صنایع و معادن به نمایندگی آقای احمد آزادمرد

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن یزد به نمایندگی آقای سید احمد اخوان دستمالچی

خانه صنعت و معدن به نمایندگی آقای علی اکبر حجت

اتحادیه صادرکنندگان یزد به نمایندگی آقای احمد رئیس زاد