برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه لوازم خانگی در یزد

بیست و یکمین نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری در نمایشگاه بین المللی یزد برگزار می شود.

نمایشگاه از نگاه آمار

65

رویداد

4,782

غرفه دار

1,324,877

بازدید کننده

193,639

متراژ نمایشگاه

گالری تصاویر

گالری ویدئو