نمایشگاه های یزد

شهرک جدید نمایشگاه های بین المللی استان یزد فعالیت خود را در سال 1398 آغاز نموده و به لطف الهی تاکنون روند رو به رشد خود را دنبال کرده است. شرکت نمایشگاه های بین المللی منطقه یزد رسالت خویش را توسعه صادرات محصولات صنایع و کسب و کارهای استان یزد و کشور عزیزمان ایران و همچنین توسعه واردات تکنولوژی های نوین در عرصه های گوناگون صنعت و خدمات دنبال نموده است.

شرکت نمایشگاه های بین المللی منطقه یزد از بدو تاسیس، فعالیت های نمایشگاهی خود را آغاز و هرسال نسبت به افزایش تعداد و سطح کیفی نمایشگاههای مورد برگزاری اقدام نموده، این شرکت قبل از همه گیری بیماری کرونا همه ساله نسبت به برگزاری در حدود 30 عنوان اقدام نموده است.

خدمات نمایشگاه
عضویت در خبرنامه پیامکی
عضویت در خبرنامه ایمیلی