نمایشگاه بین‌المللی یزد
صنعت نمایشگاهی به عنوان صنعتی " بی بدیل و غیرقابل جایگزین" در شکوفایی اقتصاد، تجارت و اشتغال‌زایی نقشی انکارناپذیر دارد. شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد با هدف ایجاد بزرگترین و اثربخش ترین ویترین تجارت استان، سالیانه با برگزاری بیش از 100 عنوان نمایشگاهی در قالب رویدادهای گوناگون در "شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد" نقشی موثر و مهم در اقتصاد استان و کشور دارد. برگزاری نمایشگاه های تخصصی قدرتمند در حوزه های مهمی که یزد در آن ها قطب صنعتی محسوب می شود، سبب شده سایر استان ها برای برگزاری رویدادهای متناظر با آن چشم به تقویم نمایشگاه بین المللی یزد داشته باشند. افزودن عناوین جدید نمایشگاهی به تقویم و تلاش برای برندسازی آن ها در کنار ارتقای کیفی و کمی نمایشگاه های موجود از مهم ترین اولویت های نمایشگاه بین المللی یزد است.
"نمایشگاه بین المللی یزد، قطب تبادل ایده ها و تجربه ها" شعار محوری نمایشگاه بین المللی یزد است که رضایت و کسب منفعت مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان را همزمان با هم مدنظر قرارداده است.
ظرفیت های اقتصادی منحصر به فرد استان یزد در کنار پیشینه ی غنی و پربار پاکدستی مردمان این دیار، همواره این شهر کویری را مکانی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی قرار داده است و بی شک نمایشگاه بین المللی یزد برای این هدف مهم بستری مطلوب خواهد بود.